Ăn Boss Tlbb

Share:

Chắc hẳn có rất nhiều bạn đã chơi Thiên Long Bát Bộ Hiệp Khách từ những ngày đầu mở sever, đã chạm chán và thử thách với các Boss trong Thiên Long Bát Bộ Hiệp Khách nhưng vẫn không thể nhớ được thời gian và tọa độ chính xác Boss xuất hiện. Do đó, bài viết này sẽ giúp người chơi dễ dàng hơn trong việc thử thách với Boss.

Bạn đang đọc: Ăn boss tlbb

 

1. Boss Thương Sơn

Thời gian xuất hiện: 2h30, 11h30, 18h00, 23h30

Huyền Kích Kim Cương - level 80 - tọa độ ( 40, 263 )

Huyền Kích Thần Tướng - level 74 - tọa độ ( 51,223 )

Huyền Kích Thần Tướng - level 71 - tọa độ ( 98,246 )

Huyền Kích Thần Tướng - level 68 - tọa độ ( 108,285 )

Huyền Kích Thần Tướng - level 65 - tọa độ ( 264,263 )

Huyền Kích Thần Tướng - level 62 - tọa độ ( 145,59 )

Huyền Kích Thần Tướng - level 59 - tọa độ ( 130,50 )

Huyền Kích Thần Tướng - level 56 - tọa độ ( 37,47 )

Huyền Kích Thần Tướng - level 53 - tọa độ ( 195,271 )

Huyền Kích Thần Tướng - level 50 - tọa độ ( 211,144 )

 

*

Boss Huyền Kích Thần Tướng

 

2.

Xem thêm: Phần Mềm Chuyển Cad Sang Word Đơn Giản, Không Lỗi Font, Cách Chuyển Cad Sang Word, Pdf, Excel

Boss Thảo nguyên

Thời gian xuất hiên: 1h30, 13h30, 18h30, 21h30

Bạch Minh Khởi - level 80 - tọa độ ( 77,124 )

Minh Hư Nô - level 74 - tọa độ ( 44,72 )

Minh Hư Nô - level 71 - tọa độ ( 83,66 )

Minh Hư Nô - level 68 - tọa độ ( 100,90 )

Minh Hư Nô - level 65 - tọa độ ( 58,121 )

Minh Hư Nô - level 62 - tọa độ ( 167,63 )

Minh Hư Nô - level 59 - tọa độ ( 280,284 )

Minh Hư Nô - level 56 - tọa độ ( 64,253 )

Minh Hư Nô - level 53 - tọa độ ( 190,49 )

Minh Hư Nô - level 50 - tọa độ ( 276,12 )

 

*

Boss Minh Hư Nô

 

3. Boss Võ Di

Thời gian xuất hiện: 0h30, 10h30, 15h30, 19h45.

Băng Phách Ngàn Năm - level 80 - tọa độ ( 53,242 )

Băng Yêu - level 74 - tọa độ ( 88,260 )

Băng Yêu - level 71 - tọa độ ( 54,212 )

Băng Yêu - level 68 - tọa độ ( 41,159 )

Băng Yêu - level 65 - tọa độ ( 80,147 )

Băng Yêu - level 62 - tọa độ ( 114,43 )

Băng Yêu - level 59 - tọa độ ( 267,136 )

Băng Yêu - level 56 - tọa độ ( 202,242 )

Băng Yêu - level - tọa độ ( 147,265 )

Băng Yêu - level - tọa độ ( 182,127 )

 

*

Boss Băng Yêu

 

4. Boss Huyền Vũ Đảo

Thời gian xuất hiện: 3h30, 12h30, 19h30, 21h30.

Mãng Cổ Chu Cáp Vương - level 80 - tọa độ ( 181,38 )

Mãng Cổ Chu Cáp Vương - level 74 - tọa độ ( 182,66 )

Mãng Cổ Chu Cáp Vương - level 71 - tọa độ ( 233,37 )

Mãng Cổ Chu Cáp Vương - level 68 - tọa độ ( 135,75 )

Mãng Cổ Chu Cáp Vương - level 65 - tọa độ ( 132,278 )

Mãng Cổ Chu Cáp Vương - level 62 - tọa độ ( 42,218 )

Mãng Cổ Chu Cáp Vương - level 59 - tọa độ ( 74,141 )

Mãng Cổ Chu Cáp Vương - level 56 - tọa độ ( 268,45 )

Mãng Cổ Chu Cáp Vương - level 53 - tọa độ ( 238,261 )

Mãng Cổ Chu Cáp Vương - level 50 - tọa độ ( 271,184 )

 

*

Boss Mãng Cổ Chu Cáp

 

Kính chúc chư vị bằng hữu luôn có những phút giây thư giãn cùng Thiên Long Hiệp Khách

Thay mặt BQT

A Châu

 

----------------------

 

Thiên Long Hiệp Khách Trang chủ https://home.ditinh.vn/Download https://ditinh.vn/Đăng ký https://id.ditinh.vn/ ----------------

 TLHK Team,Best Regards!

Bài viết liên quan