DE THI HỌC KÌ 1 LỚP 2 MÔN TOÁN

Share:

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 2 – Đề 1

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Phnghiền tính như thế nào dưới dưới đây có công dụng là 90?

A. 35 + 35

B. 23 + 77

C. 59 + 31

D. 74 + 26

Câu 2. Tìm x, biết: 10 + x = 24

A. x = 10

B. x = 34

C. x = 4

D. x = 14

Câu 3. Kết trái phxay tính 16 – 3 – 3 bằng kết quả phép trừ nào bên dưới đây?

A. 18 – 6

B. 18 – 8

C. 18 – 10

D. 18 – 3

Câu 4. Đổi: 5dm = … cm

A. 500

B. 5000

C. 501

D. 50

Câu 5. Số tức tốc sau số lớn nhất bao gồm hai chữ số khác nhau là:

A. 97

B. 98

C. 99

D. 100

Câu 6. Cho hình vẽ:

Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 2 – Đề 6

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a/ 85 – 39 = ?

A. 45

B. 46

C. 55

D. 56

b/ 29 – 5 + 15 = ?

A. 49

B. 39

C. 19

D. 9

Bài 2: Viết các số vào ô trống

Đọc

Viết

Tám mươi lăm

Chín mươi chín

Bài 3: Đặt tính rồi tính

43 + 5792 – 7543 + 5792 – 75

Bài 4: Tìm x

a/ x – 22 = 38

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b/ x + 14 = 4

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 5:Một shop buổi sáng sớm bán tốt 45 kilogam con đường, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng sớm 24 kg đường. Hỏi buổi chiều shop kia bán được bao nhiêu ki lô gam đường?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 6: Hình vẽ bên bao gồm mấy hình tam giác?

*

Hình vẽ bên trên có…………. hình tam giác.

Bạn đang đọc: De thi học kì 1 lớp 2 môn toán

Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 2 – Đề 7

Bài 1: Viết số phù hợp vào ô trống

Số hạng

38

15

25

Số hạng

27

25

32

Tổng

60

82

Số bị trừ

11

64

90

Số trừ

4

34

Hiệu

15

34

38

Bài 2: Tính:

a) 72 – 36 + 24 =

b) 36 + 24 – 18

Bài 3:Khoanh vào chữ đặt trước hiệu quả đúng

Số hình tđọng giác vào hình mẫu vẽ là:

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 4:Bình khối lượng 28 kg, An khối lượng nhẹ hơn Bình 4 kg . Hỏi An nặng trĩu từng nào ki lô gam?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Tải Game Lái Xe Khách Việt Nam Pc, Game Mobile Lái Xe Mô Phỏng Đầu Tiên Tại Việt Nam

………………………………………………………………………………………………….

Bài 5:Điền số tương thích vào chỗ chấm

a) Một ngày tất cả ………. giờ

b) 15 giờ đồng hồ tuyệt ……….giờ đồng hồ chiều

c) Từ 7 giờ phát sáng mang đến 10 giờ chiếu sáng cùng trong ngày là …. tiếng.

Bài 6: Tính nhanh

10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

……………………………………………………………………

………………………………………..

Bài viết liên quan