Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 5 Năm 2021

Share:

Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 5 năm 2021 là cỗ đề Toán thù lớp 5 học tập kì 1 gồm lời giải cụ thể tất nhiên. Đề thi học tập kì 1 lớp 5 này sẽ giúp các em học viên ôn tập, củng cố gắng những dạng bài xích tập chuẩn bị cho bài bác thi cuối học kì 1. Đồng thời đây cũng là tài liệu xem thêm có ích cho các thầy cô khi ra đề cho những em học sinh ôn tập.

Bạn đang đọc: Đề thi học kì 1 môn toán lớp 5 năm 2021

100 đề thi học tập kì 1 lớp 5 môn Toán

Tải ngay: Sở 100 đề thi học tập kì 1 lớp 5 môn Tân oán Có đáp án


Các đề thi tiếp sau đây tiêu chuẩn độ theo Thông bốn 22 các biểu điểm để những em học viên cầm cố được cấu tạo đề thi sẵn sàng cho những bài thi học tập kì đạt tác dụng cao.

Đề thi Toán thù lớp 5 học kì một năm 2021

Bài 1 (3,5đ): Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số thập phân bao gồm 5 chục, 4 phần mười, 7 phần nghìn được viết là:

A. 5,47

B. 50,47

C. 50,407

D. 50,047

Câu 2 : Giá trị của biểu thức

*
là:

A. 541,53

B. 504,153

C. 540,153

D. 541,503

Câu 3: Tìm số tự nhiên và thoải mái bé dại nhất nhằm điền vào ô trống: 12,13 2 25cm2 = ... dm2

Số phù hợp điền vào nơi trống là:

A. 325

B. 30,25

C. 300,25

D. 32,5

Câu 5: Số dư của phép phân chia này là:


A. 0,003

B. 0,03

C. 0,3

D. 3

Câu 6: Cho 3 mảnh gỗ hình chữ nhật gồm kích thước đồng nhất với chiều lâu năm từng mhình họa gấp 3 lần chiều rộng lớn. Ghxay 3 mhình họa gỗ đó ta được một hình vuông vắn tất cả chu vi bằng 72cm. Diện tích một mhình họa mộc hình chữ nhật là :

A. 24cm2B. 108cm2C. 18cm2 chiều. 1728cm2

Bài 2 (1đ): Tìm X

a. 18,7 – X = 5,3 x 2

b. 0,096 : X = 0,48 : 0,01

Bài 3 (2đ) Đặt tính và tính:

456,25 + 213,98

578,4 – 407,89

55,07 x 4,5

78,24 : 1,2

Bài 4 (2 điểm): Giải toán

Thương hiệu ban đầu phân phối một song giày giá chỉ 400000 đồng. Lần đầu tiên siêu thị hạ giá 12% giá chỉ ban đầu. Cuối năm, shop liên tiếp hạ tiếp 10% giá trước kia. Hỏi sau nhì lần hạ giá, đôi giầy đó giá bao nhiêu tiền?

Bài 5 (1,5 điểm):

a. Tính bằng cách thuận tiện:

*

b. So sánh A và B, biết:

A = 18,18 x 2525,25

B = 25,25 x 1818,18

Đáp án Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 1

Bài 1: (Mỗi câu đúng 0,5đ)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

D

B

C

A

B

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

Bài 2: 1 điểm

a. 18,7 – X = 5,3 x 2

18,7 – X = 10,6

X = 18,7 – 10,6

X = 8,1

b. 0,096 : X = 0,48 : 0,01

0,096 : X = 48


X = 0,096 : 48

X = 0,002

Bài 3: Mỗi phnghiền tính đặt tính với tính đúng được 0,5đ

Học sinc từ đặt tính

Kết trái là:

456,25 + 213,98 = 670,23

578,4 – 407,89 = 170,51

55,07 x 4,5 = 247.815

78,24 : 1,2 = 65.2

Bài 4: (2đ)

Câu lời giải/ phnghiền tính

Số điểm

Số chi phí đôi giầy được giảm sinh hoạt lần hạ giá trước tiên là:

0,5 đ

400000 : 100 x 12 = 48000 (đồng)

Giá tiền đôi giày sau lần hạ giá chỉ đầu tiên là:

0,5 đ

400000 – 48000 = 352000 (đồng)

Số tiền đôi giầy được giảm sinh hoạt lần hạ giá chỉ thứ nhị là:

0,5 đ

352000 : 100 x 10 = 35200 (đồng)

Giá tiền đôi giày sau hai lần hạ giá bán là:

0,5 đ

352000 – 35200 = 316800 (đồng)

Đáp số: 316800 đồng

(Thiếu đáp số trừ 0,25đ)

HS tất cả bí quyết có tác dụng không giống vẫn cho điểm

Bài 5: (1đ)

a.

*

= 0,25 : 0,25 – 0,125 : 0,125 + 0,5 : 0,5 –

*
(0,25)

= 1 – 1 + 1 –

*

=

*

b.

A = 18,18 x 2525,25

A = 18 x 1,01 x 25 x 101,01 (0,25)

B = 25,25 x 1818,18

B = 25 x 1,01 x 18 x 101,01 (0,25)

Thấy những thừa số ngơi nghỉ tích A với B đầy đủ đều bằng nhau. (0,25)

Vậy A = B (0,25)

Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 1 năm 2020

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (3,5 điểm)

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp hoặc lời giải đúng.

Câu 1. (0,5 điểm). Số thập phân bao gồm ba ngàn, một đơn vị, bảy Phần Trăm được viết là:


A. 3100,1

B. 3001,70

C. 3001,07

D. 3010,07

Câu 2. (0,5 điểm). Chữ số 5 trong những thập phân 127,056 có mức giá trị là:

A. 5

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. (0,5 điểm). Giá trị của biểu thức 70 + 8 + 0,6 + 0,005 là:

A. 78,65

B. 78,0605

C. 78,605

D. 78,6005

Câu 4. (0,5 điểm). Số thích hợp điền vào khu vực chấm 8,06 ha = .......... mét vuông là:

A. 86000

B. 80060

C. 80006

D. 80600

Câu 5. (0,5 điểm). Viết phân số sau thành

*
tỉ số phần trăm, ta được:

A. 16%

B. 25%

C. 46%

D. 64%

Câu 6. (0,5 điểm). Mua 4 m vải vóc bắt buộc trả 320 000 đồng. Hỏi cài 6,8 m vải vóc thuộc các loại yêu cầu trả nhiều hơn nữa từng nào tiền?

A. 224 000 đồng

B. 544 000 đồng

C. 80 000 đồng

D. 2 176 000 đồng

Câu 7. (0,5 điểm). Quý khách hàng Việt tải 15 quyển vsinh hoạt giá 5000 đồng một quyển thì vừa không còn số tiền đang xuất hiện. Với số chi phí kia giả dụ thiết lập vsinh sống với giá 7500 đồng một quyển thì chúng ta Việt sở hữu được bao nhiêu quyển vở?

A. 10 quyển

B. trăng tròn quyển

C. 15 quyển

D. 30 quyển

PHẦN II: TỰ LUẬN: (6,5 điểm)

Câu 8. (1 điểm). Nối mỗi phân số (lếu số) cùng với số thập phân bởi nó.

Câu 9. (0,5 điểm). Điền số thích hợp vào nơi trống.

Sau lúc đi bên sách download vật dụng học hành, em được cô bán sản phẩm trả lại 50 000 đồng cùng với đủ 3 các loại giấy bạc trăng tròn 000 đồng, 10 000 đồng, 5 000 đồng. Vậy số tờ giấy bạc mỗi các loại em có thể nhận thấy là:

a) .............tờ 20 000 đồng, ............tờ 10 000 đồng, ...........tờ 5 000 đồng.

b) .............tờ trăng tròn 000 đồng, ............tờ 10 000 đồng, ...........tờ 5 000 đồng.

Câu 10. (2 điểm). Đặt tính rồi tính.

a. 75,18 + 16,754

…………………

…………………

…………………

b. 345,1 – 17,25

…………………

…………………

…………………

c. 25,8 x 3,02

…………………….


…………………….

…………………….

d. 43,5 : 0,58

…………………….

…………………….

…………………….

Câu 11. (2 điểm). Một mhình ảnh vườn cửa hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 45m và bằng 2/3 chiều nhiều năm.

a. Tính diện tích S mhình ảnh vườn?

b. Trên mảnh vườn cửa kia, fan ta trồng rau củ không còn 80% diện tích. Tính diện tích S đất sót lại chưa được sử dụng?

Câu 12. (1 điểm). Tính nhanh.

*

Đáp án Đề thi Tân oán lớp 5 học kì 1

PHẦN I: Trắc nghiệm: (3,5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

C

C

C

D

D

A

A

Điểm

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

PHẦN II: Tự luận: (6,5 điểm)

Câu 8. (1 điểm). Mỗi ý nối chuẩn cho 0,25 điểm

Câu 9. (0,5 điểm). Số tờ giấy bạc từng một số loại em có thể nhận thấy là:

a) 1 tờ 20000 đồng, 2 tờ 10000 đồng, 2 tờ 5000 đồng. (0,25 điểm)

b) 1 tờ 20000 đồng, 1 tờ 10000 đồng, 4 tờ 5000 đồng. (0,25 điểm)

Câu 10.

Xem thêm: Cáp Chuyển Usb Sang Jack 3.5, Cáp Chuyển Đổi Usb Sang Jack 3

(2 điểm) - Học sinch đặt tính, tính đúng từng phxay tính được 0,5 điểm.

75,18 + 16,754 = 91,934

345,1 – 17,25 = 327,85

25,8 x 3,02 = 77,916

43,5 : 0,58 = 75

(Nếu đặt tính viết chưa thẳng cột trừ 0,25 điểm)

Câu 11. (2 điểm)

Chiều dài mảnh vườn là: 45 : 2/3 = 67,5 (m) (0,5 điểm)

Diện tích mảnh vườn cửa là: 67,5 x 45= 3037,5 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích tdragon rau xanh là 3037,5 x 80 :100 = 2430 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích còn sót lại là: 3037,5 - 2430 = 607,5 (m2) (0,5 điểm)

Đáp số: 3037,5 m2; 607,5 m2

* Lưu ý: - Nếu HS tuân theo biện pháp khác cơ mà đúng thì cũng khá được tính điểm tương tự. Khi

HS chiếu lệ trừ tỉ số xác suất cơ mà không tồn tại cam kết hiệu tỉ số Phần Trăm (100% - 80% = 20%)

thì trừ một nửa số điểm của phép tính kia.

Câu 12 (1 điểm) Tính nhanh

*

= 0,75 x 1 + 0,75 x 29 + 0,75 x 30 + 0,75 x 40 (0,5 điểm)

= 0,75 x (1+ 29 + 30 + 40) (0,25 điểm)

= 0,75 x 100 = 75 (0,25 điểm)

Sở đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2020


Đề cương cứng ôn tập học kì 1 lớp 5

Đề thi Toán lớp 5 học kì 1 Số 1

Bài 1 (1 điểm). a) Ghi lại cách phát âm những số sau:

555,035:.........................................................................................................................................

*
:...........................................................................................................................................

b) Viết số thập phân gồm:

- Tám đơn vị chức năng, chín phần trăm:.......................................................................................................

- Hai ngàn ko trăm mười tám đơn vị chức năng, tư phần nghìn:..........................................................

Bài 2 (1 điểm). Điền lốt >, 2 = ……………..m2

9 tấn 5 tạ = …………..tấn

5 giờ 15 phút = …………giờ

Bài 6 (2 điểm). Một mhình ảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 76m. Chiều rộng lớn bằng 60% chiều dài.

a) Tính diện tích S mảnh vườn cửa kia.

b) Người ta áp dụng 8% diện tích mảnh vườn cửa làm lối đi. Tìm diện tích S lối đi.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

.....................................................................................................................................................

Bài 7 (1 điểm). Lãi suất tiết kiệm chi phí 1 mon là 0,65%. Để sau 30 ngày cảm nhận tiền lãi là 780000 đồng thì quý khách hàng yêu cầu gửi từng nào tiền?

Bài giải

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................

Bài 8 (1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

1) Giá trị của chữ số 6 ở chỗ thập phân trong những 63,546 là:

A. 6

B. 60

C.

*

D.

*

2)

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 75,8

B. 75,08

C. 75,008

D. 75,80

3) Trong các số 4,686; 4,688; 4,868; 4,288. Số bé nhỏ tuyệt nhất là:

A. 4,686

B. 4,688

C. 4,868

D. 4,288

4) 45% của 1đôi mươi là:

A. 540

B. 54

C. 45

D. 12

Đáp án: Đề bình chọn học tập kì 1 Môn Tân oán lớp 5

Bài 1 (1 điểm). a)

555,035: Năm trăm năm mươi lăm phẩy ko trăm bố mươi lăm

*
: Ba mươi bảy và năm phần chín mươi mốt

b) Viết số thập phân gồm:

- Tám đơn vị chức năng, chín phần trăm: 8,09

- Hai nghìn không trăm mười tám đơn vị chức năng, bốn phần nghìn: 2018,004

Bài 2 (1 điểm). Điền vệt >, 533,99

536,4 = 536,400;

98,532 > 98,45

Bài 3 (2 điểm). Đặt tính rồi tính

KQ: 758,7 + 65,46 = 824,16

4,62 x 35,4 = 163,548

234,8 – 87 = 147,8

225,54 : 6,3 = 35,8

Bài 4 (1 điểm). Tìm X biết:

a) X – 13,1 = 7,53 x 6

X – 13,1 = 45,18

X = 45,18 + 13,1

X = 58,28

b) 21 x X = 9,45 : 0,1

21 x X = 94,5

X = 94,5 : 21

X = 4,5

Bài 5 (1 điểm). Viết số thập phân phù hợp vào địa điểm chấm:

8 km 62 m = 8,062 km

2018 dm2 = trăng tròn,18 m2

9 tấn 5 tạ = 9,5 tấn

5 tiếng 15 phút ít = 5,25 giờ

Bài 6 (2 điểm). Một mhình họa vườn cửa hình chữ nhật có nửa chu vi là 76 m. Chiều rộng lớn bằng 60% chiều nhiều năm.

a) Tính diện tích S mhình họa sân vườn kia.

b) Người ta áp dụng 8% diện tích mhình họa sân vườn làm cho lối đi. Tìm diện tích S lối đi.

Bài giải

60% = 3/5

Sơ đồ:

Chiều rộng: I-----I-----I-----I

Chiều dài: I-----I-----I-----I-----I-----I (76 m)

Chiều rộng mhình họa vườn cửa là:

76 : (3+5) x 3 = 28,5 (m)

Chiều dài mhình họa sân vườn là:

76 – 28,5 = 47,5 (m)

Diện tích mhình ảnh vườn:

28,5 x 47,5 = 1353,75 (m2)

Diện tích lối đi:

1353,75 : 100 x 8= 108,3 (m2)

Đáp số: Diện tích mảnh vườn cửa 1353,75 (m2)

Diện tích lối đi 108,3 (m2)

Bài 7 (1 điểm). Lãi suất tiết kiệm chi phí 1 tháng là 0,65%. Để sau một tháng nhận ra tiền lãi là 780000 đồng thì người tiêu dùng phải gửi từng nào tiền?

Bài giải

Số tiền người tiêu dùng phải gửi là:

780000 : 0,65 x 100= 120000000 (đ)

Bài 8 (1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

1) Giá trị của chữ số 6 tại đoạn thập phân trong số 63,546 là:

D.

*

2)

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

B. 75,08

3) Trong những số 4,686; 4,688; 4,868; 4,288. Số nhỏ xíu duy nhất là:

D. 4,288

4) 45% của 1trăng tròn là:

B. 54

Sở đề, đề thi học tập kì 1 lớp 5 năm 2019 

Đề thi Tân oán lớp 5 học kì 1 Số 2

Phần I: Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu 1: (M1 - 1 đ)

a) Số "Bốn mươi bảy đơn vị chức năng tứ phần mười với tám phần trăm" viết nlỗi sau:

A. 47,480

B. 47,48

C. 47,0480

D. 47,048

b) Phân số thập phân 834/10 được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0834

B. 0,834

C. 8,34

D. 83,4

Câu 2: (M1 - 1 đ)

a)- Chuyển đổi số thập phân 3, 03 thành láo số là:

b)-Chuyển thay đổi đơn vị đo độ nhiều năm 1 m 53 cm thành hỗn số.

Câu 3: (M2 - 1 đ)

a)-Mua 2 quyển vsinh hoạt hết 24000 đồng. Vậy tải 10 quyển vsống như vậy hết số chi phí là:

A. 60 000 đ

B. 600 000 đ

C. 240 000 đ

D. 1đôi mươi 000 đ

b) Lớp học gồm 25 học sinh, trong các số ấy có 13 cô gái. Số học sinh đàn bà chiếm phần từng nào tỷ lệ của lớp học đó?

A. 13 %

B. 25%

C. 52 %

D. 25 %

Câu 4: (M2 - 1 đ)

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

b)-Tìm 15 % của 3trăng tròn kg là

A. 320

B. 15

C. 48

D. 32

Câu 5: (M2 - 1 đ)

a) Vẽ độ cao mang đến tam giác ABC sau. Biết cạnh lòng BC


b) Cho hình chữ nhật ABCD tất cả chiều nhiều năm 6 cm, chiều rộng lớn 4 cm (nlỗi hình vẽ). Diện tích hình tam giác MDC bên phía trong hình chữ nhật là bao nhiêu?

Diện tích hình tam giác MDC là:

Câu 6: (M2 - 1 đ) Nối vế A với vế B đến cân xứng.

II.Tự Luận (4 điểm)

Câu 7: Tính biểu thức (M 3 - 1 đ)

a) (128,4 - 73,2): 2,4 - 18,32

b) 8,64: (1,46 + 3,34) + 6,32

Câu 8: Tìm x (M 3 - 1 đ)

25: x = 16: 10

210: x = 14,92 - 6,52

Câu 9: (M 3 - 1 đ)

Một hình chữ nhật ABCD gồm chiều lâu năm 12, 15 m, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Người ta cắt một phần khu đất AMD gồm bản thiết kế tam giác (nhỏng hình vẽ). Biết DM = 1/3 CD

Tính:

a) Diện tích phần khu đất đang cắt?

b) Diện tích đất còn lại?

Câu 10: (M 4 - 1 đ)

Cho một vài tất cả nhị chữ số, Khi ta viết phân phối phía bên trái số đó một chữ hàng đầu thì tổng của số mới và số đã cho rằng 168. Tìm số sẽ mang lại.

Đáp án: Đề kiểm tra học kì 1 Môn Toán lớp 5

Phần I: Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu

1

2

3

4

a

b

a

b

a

b

a

b

Đáp án

B

D

B

B

D

C

D

C

Điểm

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

Câu 5: (M2 - 1 đ)

Đường cao AH = h

Diện tích hình tam giác MDC là:

6 x 4 : 2 = 12 cm2

Câu 6: (M2 - 1 đ) Nối vế A cùng với vế B cho cân xứng.

I.Tự Luận (4 điểm)

Câu 7: Tính biểu thức (M 3 - 1 đ)

a) (128,4 - 73,2) : 2,4 - 18,32

b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32

=55,2 : 2,4 - 18,32

=23 - 18,32

= 4,68

= 8,64 : 4,8 + 6,32

= 1,8 + 6,32

= 8,12

Câu 8: Tìm x (M 3 - 1 đ)

25 : x = 16 : 10

210 : x = 14,92 - 6,52

25 : x = 1,6

x = 25: 1,6

x = 15,625

210 : x = 8,4

x = 210 : 8,4

x = 25

Câu 9

Chiều rộng lớn hình chữ nhật:

12,15 x

*
= 4,86 (m)

Diện tích hình chữ nhật:

12,15 x 4,86 = 59,049 (m2)

Cạnh lòng DM hình tam giác

12,15 x

*
= 8,1 (m)

Diện tích hình tam giác ADM

4,86 x 8,1 : 2 = 19,638 (m2)

Diện tích đất còn lại:

59,049 - 19,683 = 39, 366 (m2)

Đáp số: a) 19,638 m2

b) 39, 366 m2

Câu 10: (M 4 - 1 đ)

Khi viết thêm một vào bên trái một vài tất cả nhì chữ số, ta được một số trong những có tía chữ số, hơn số cũ 100 đơn vị.

Số vẫn mang lại là:

(168 - 100) : 2 = 34

Đáp số: 34

Đề cương cứng ôn tập học kì 1 lớp 5 new nhất

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán thù lớp 5 

Ngoài đề thi môn Toán trên, những em học sinh hoặc quý phú huynh còn hoàn toàn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 những môn Toán thù, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn chỉnh thông tứ 22 của cục Giáo Dục và những dạng bài ôn tập môn Tân oán 5. Những đề thi này được ditinh.vn tham khảo và tinh lọc từ những trường đái học tập trên toàn quốc nhằm đem về mang đến học viên lớp 5 rất nhiều đề ôn thi học tập kì 1 chất lượng tốt nhất. Mời những em thuộc quý phụ huynh tải miễn giá thành đề thi về và ôn luyện.

Bài viết liên quan