Game bị lỗi has stopped working

Share:

Nếu nhỏng các bạn là người tiêu dùng máy tính đã thọ thì chắc rằng lỗi Has stopped working không hề thừa không quen với bạn nữa đúng không?

Lỗi này thì nó ko trừ bất kể một phần mềm/ ứng dụng hay như là một chương trình như thế nào ra cả… bất kể phần mềm/vận dụng nào thì cũng có thể xẩy ra lỗi này.


Vậy lỗi Has stopped working này là gì với nguyên nhân vì đâu mà này lại bị nlỗi vậy? mình có làm cái gi đâu

Bài viết liên quan