We don't talk anymore

Share:
Video này được phân phát trường đoản cú Youtube bằng bản lĩnh nhúng (embed) của Youtube. Chủ mua video clip đã thiết lập chính sách được cho phép nhúng video. Nếu các bạn là nhà tải, với muốn ditinh.vn ngừng nhúng Clip này, chúng ta tất cả 2 cách: 1. Truy cập Youtube Creator Studio/ Chọn Video/ Chọn cài đặt nâng cấp cùng tắt thiết đặt "Cho phép nhúng" (Allow Embedding) 2. Bấm nút ít Báo cáo với lựa chọn "Gỡ nhúng Youtube của tôi" với điền các thông báo liên lạc. ditinh.vn đã liên hệ hỗ trợ biết tin vào 24 tiếng.

Bạn đang đọc: We don't talk anymore


Nguồn phạt youtube
*

*
*
*
*

We don"t talk anymoreWe don"t talk anymoreWe don"t talk anymoreLike we used to doWe don"t love sầu anymoreWhat was all of it for?Oh, we don"t talk anymoreLike we used to vì...I just heard you found the one you"ve been lookingYou"ve sầu been looking forI wish I would have sầu known that wasn"t meCause even after all this time I still wonderWhy I can"t move onJust the way you did so easilyDon"t wanmãng cầu knowWhat kind of dress you"re wearing tonightIf he"s holding onkhổng lồ you so tightThe way I did beforeI overdosedShould"ve sầu known your love sầu was a gameNow I can"t get you out of my brainOh, it"s such a shameThat we don"t talk anymoreWe don"t talk anymoreWe don"t talk anymoreLike we used to lớn doWe don"t love anymoreWhat was all of it for?Oh, we don"t talk anymoreLike we used to lớn doI just hope you"re lying next to somebodyWho knows how khổng lồ love sầu you lượt thích meThere must be a good reason that you"re goneEvery now và then I think youMight want me lớn come show up at your doorBut I"m just too afraid that I"ll be wrongDon"t wanmãng cầu knowIf you"re looking inlớn her eyesIf she"s holding onto lớn you so tight the way I did beforeI overdosedShould"ve known your love sầu was a gameNow I can"t get you out of my brainOh, it"s such a shameThat we don"t talk anymore(We don"t we don"t)We don"t talk anymore(We don"t we don"t)We don"t talk anymoreLike we used to doWe don"t love anymore(We don"t we don"t)What was all of it for?(We don"t we don"t)Oh, we don"t talk anymoreLike we used to lớn doLike we used lớn doDon"t wanmãng cầu knowWhat kind of dress you"re wearing tonightIf he"s giving it lớn you just rightThe way I did beforeI overdosedShould"ve sầu known your love sầu was a gameNow I can"t get you out of my brainOh, it"s such a shameThat we don"t talk anymore(We don"t we don"t)We don"t talk anymore(We don"t we don"t)We don"t talk anymoreLike we used khổng lồ doWe don"t love anymore(We don"t we don"t)What was all of it for?(We don"t we don"t)Oh, we don"t talk anymoreLike we used lớn do(We don"t talk anymore)Don"t wanmãng cầu knowWhat kind of dress you"re wearing tonight (Oh)If he"s holding onto you so tight (Oh)The way I did before(We don"t talk anymore)I overdosedShould"ve sầu known your love sầu was a game (Oh)Now I can"t get you out of my brain (Woah)Oh, it"s such a shameThat we don"t talk anymore

Xem thêm: Tắt Chế Độ Read Only Trong Word 2013, Cách Gõ Bỏ Thuộc Tính Read Only Trên Word, Excel

Xem hết

Bình luận


Báo cáo nội dung
Gỡ nhúng đoạn phim Youtube Không nghe/xem được Không cài được Chất lượng kém nhẹm Thông tin không ổn Lời bài hát chưa đúng

Lỗi không giống


Cảm ơn các bạn vẫn báo cáo giúp Cửa Hàng chúng tôi. Các văn bản report sẽ tiến hành để ý trong vòng 24h với vào tiếng hành chủ yếu.

Bài viết liên quan