Resurrection là gì

Share:
(Exodus 14:4-31; 2 Kings 18:13–19:37) And through Jesus Christ, Jehovah demonstrated that his purpose includes healing people of “every sort of infirmity,” even resurrecting the dead.

Bạn đang đọc: Resurrection là gì


(Xuất Ê-díp-sơn Ký 14:4-31; 2 Các Vua 18:13–19:37) Và qua Chúa Giê-su, Đức Giê-hô-va cũng cho biết thêm Ngài bao gồm ý định trị lành loài tín đồ ngoài “các đồ vật tật-bịnh”, thậm chí là làm fan chết sống lại.
62 And arighteousness will I send down out of heaven; and truth will I skết thúc forth out of the earth, to bear btestimony of mine Only Begotten; his cresurrection from the dead; yea, & also the resurrection of all men; & righteousness và truth will I cause lớn sweep the earth as with a flood, to dgather out mine elect from the four quarters of the earth, unto a place which I shall prepare, an Holy City, that my people may gird up their loins, & be looking forth for the time of my coming; for there shall be my tabernacle, and it shall be called eZion, a fNew Jerusalem.
62 Và ta đã gởi asự tức thì chủ yếu trường đoản cú bên trên ttách xuống; cùng ta vẫn gởi blẽ thiệt mang đến cthế gian, nhằm dlàm cho triệu chứng mang đến Con Độc Sinh của ta; esự phục sinh của bạn từ bỏ cõi chết, buộc phải, với luôn luôn cả sự phục sinch của toàn bộ hầu hết người; và ta đã tạo cho sự ngay bao gồm cùng lẽ thiệt quét qua thế gian như một trận lụt, nhằm fquy tụ dân chọn lọc của ta, từ bỏ tư phương thơm ttách của thế gian, vào một chỗ mà ta đang sẵn sàng, đó là TP Thánh, ngõ hầu dân của ta rất có thể thắt sườn lưng mình, cùng mong chờ ngày ta đến; vì chưng nơi đó sẽ là đền rồng trợ thời của ta, và nó sẽ tiến hành call là Si Ôn, một gTân Giê Ru Sa Lem.
Đức Giê-hô-va cảm giác ráng làm sao về vấn đề làm cho tín đồ sống mái lại, với làm sao họ hiểu rằng cảm giác của Ngài?
(John 11:41, 42; 12:9-11, 17-19) In a touching way, it also reveals the willingness and desire of Jehovah & his Son lớn persize the resurrection.
Câu chuyện cảm rượu cồn này cũng cho biết Đức Giê-hô-va và Con ngài sẵn lòng với mong muốn làm người thư hùng lại.
(John 3:36; Hebrews 5:9) If because of weakness they commit a serious sin, then they have a helper, or comforter, in the resurrected Lord Jesus Christ.
(Giăng 3:36; Hê-bơ-rơ 5:9). Nếu họ phạm một tội nặng bởi yếu ớt, chúng ta có đấng giúp đỡ tốt đấng yên ủi là Chúa Giê-su Christ được sống lại (I Giăng 2:1, 2).
The main villains are the Four Devas, a demonic society attempting khổng lồ resurrect Angra for world domination.
Nhân đồ làm phản diện chính là Four Devas, một thủ lĩnh của một nhóm chức ma quỷ nỗ lực hồi sinh Angra nhằm kẻ thống trị trái đất.
34 Jesus said to them: “The children of this system of things* marry & are given in marriage, 35 but those who have been counted worthy of gaining that system of things and the resurrection from the dead neither marry nor are given in marriage.
34 Chúa Giê-su trả lời: “Con dòng đời* này cưới vợ gả ông xã, 35 cơ mà những người được xem như là xứng danh được sinh sống lại và hưởng trọn sự sống vào đời* new sẽ không còn cưới vợ gả ông chồng.
These too are in God’s memory và thus will be resurrected, for the Bible promises: “There is going to be a resurrection of both the righteous & the unrighteous.”—Acts 24:15.
Những tín đồ này cũng nằm trong trí nhớ của Đức Chúa Ttách và do đó sẽ tiến hành sống lại, vày Kinh-thánh nói: “Sẽ có cuộc đời lại của tín đồ công-bình và không công-bình” (Công-vụ các Sứ-thiết bị 24:15).
(Romans 5:19) As God’s High Priest in the heavens, Jesus will apply the merit of his perfect human sacrifice in restoring all obedient mankind, including billions of the resurrected dead, lớn human perfection, with the prospect of living forever in happiness on a Paradise earth.

Xem thêm: Tạo Vùng Dữ Liệu Trong Excel Với Define, Cách Tạo Vùng Tham Chiếu “Động” Trong Excel 2010


Với tứ cách là Thầy Tế-lễ Thượng-phđộ ẩm của Đức Chúa Ttách trên ttách, Giê-su đã áp-dụng việc ngài hy-sinch mạng sống hoàn toàn của chính bản thân mình bên trên khu đất để làm cho tất cả những người dân vâng lời, trong số ấy tất cả mặt hàng tỷ người chết được sinh sống lại, phục-hồi lại được sự trọn vẹn cùng với triển-vọng được sống đời đời vào hạnh-phúc vị trí địa-đàng.
Jesus’ life was so valuable that after Jehovah resurrected Jesus lớn heaven, Jehovah gave sầu all humans who exercise faith in Jesus the opportunity lớn live sầu forever.
Sự sống của Chúa Giê-su cực hiếm đến hơn cả sau thời điểm Đức Giê-hô-va làm mang đến Chúa Giê-su sống lại ngơi nghỉ bên trên ttách, Đức Giê-hô-va vẫn ban mang đến phần đông ai thể hiện đức tin địa điểm Chúa Giê-su thời cơ sống đời đời.
(Matthew 25:40) When Jesus appeared to Mary Magdalene on his resurrection day, he spoke of his spiritual brothers when he said to her: “Be on your way to my brothers.”
khi Giê-su hiện ra cùng Ma-ri Ma-đơ-len vào trong ngày ngài sinh sống lại, ngài nói đến những đồng đội linh nghiệm của ngài.
What will they vị there with Jesus?— The Bible says that his disciples who have a part in “the first resurrection” will live sầu in heaven và rule over the earth “as kings with hlặng for the thous& years.” —Revelation 5:10; 20:6; 2 Timothy 2:12.
Họ vẫn làm gì với Chúa Giê-su ngơi nghỉ bên trên đó?— Kinch Thánh bảo rằng hầu hết môn đồ dự phía bên trong “sự sinh sống lại sản phẩm công nghệ nhất” đang sinh sống bên trên ttách cùng cai trị phương diện khu đất “với Ngài trong một ndở người năm”.—Khải-huyền 5:10; 20:6; 2 Ti-mô-thê 2:12.
In North America, the film was released alongside Split, The Founder, The Resurrection of Gavin Stone và the wide expansion of 20th Century Women, và was expected khổng lồ gross $16–trăng tròn million from about 3,651 theaters in its opening weekkết thúc.
Tại Thị Trường Bắc Mỹ, bộ phim truyền hình được xây dừng kề bên Tách biệt, The Founder, The Resurrection of Gavin Stone cùng tuần chiếu mở rộng của 20th Century Women cùng dự loài kiến sẽ bỏ túi 16 cho tới đôi mươi triệu USD trường đoản cú khoảng chừng 3.651 rạp phyên ổn trong tuần đầu công chiếu.
The apostle Paul wrote of the resurrection of “those who belong to the Christ” as occurring “during his presence.”
Sứ đọng đồ gia dụng Phao-lô viết về sự việc sống lại của “những người thuộc Đấng Christ” đang xẩy ra vào “kỳ hiện diện của ngài”.
The holy scriptures contain no proclamation more relevant, no responsibility more binding, no instruction more direct than the injunction given by the resurrected Lord as He appeared in Galilee to the eleven disciples.
Thánh thư ko ghi lại một lời tulặng tía như thế nào đặc biệt quan trọng bởi, một trách nát nhiệm như thế nào ràng buộc bởi, lời hướng dẫn như thế nào trực tiếp bằng lệnh truyền do Chúa phục sinh đưa ra khi Ngài hiện nay mang đến ngơi nghỉ Ga Li Lê cùng mười một đồ đệ.
5 Before ascending khổng lồ heaven, the resurrected Jesus Christ appeared to lớn his disciples and assigned them an important work.
5 Sau khi được sinh sống lại, Chúa Giê-su đã chỉ ra với những môn đệ cùng giao đến họ một quá trình quan trọng đặc biệt, rồi ngài thăng thiên.
We can have the happy hope of even seeing our deceased relatives và loved ones again when, through the resurrection, death is defeated. —1 Thessalonians 4:13; Luke 23:43.
Chúng ta cũng có thể nuôi hy vọng xuất xắc diệu là chạm chán lại những người dân nhiệt thành đã mất, Lúc họ được sống lại, với sự chết sẽ ảnh hưởng vượt mặt (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13; Lu-ca 23:43).
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Bài viết liên quan