TEAR DOWN LÀ GÌ

Share:
to lớn intentionally destroy a building or other structure because it is not being used or it is not wanted any more:

Bạn đang đọc: Tear down là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use tự ditinh.vn.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một bí quyết lạc quan.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép

Xem thêm: Cách Xin Phép Bản Quyền Youtube, Cách Xin Bản Quyền Âm Nhạc

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn ditinh.vn English ditinh.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Bài viết liên quan